شاخص مالی

شاخص

شاخص

شاخص واژه شاخص به معنای وسیله تشخیص است و عدد شاخص عددی است که به وسیله آن تغییرات ایجاد شده در یک پدیده را در یک فاصله زمانی بررسی می‌کنیم. به بیانی دیگر، شاخص بازار سهام یک معیار مفید و…