درباره حسابرسی

پژوهش‌های رفتاری در حسابرسی

پژوهش‌های رفتاری در حسابرسی

پژوهش‌های رفتاری در حسابرسی[۱] یحیی حساس یگانه عبدالرضا تالانه   حسابرسی شاخه‌ای از دانش اجتماعی است. شناخت مردم از اهمیت حسابرسی همراه با درگیری فزاینده حسابرسان در دعاوی حقوقی به شناساندن بیشتر آن در کشورهایی مه محیط حقوقی فربه‌تر دارند…

تاریخچه حسابرسی: استماع در قرون وسطی

تاریخچه حسابرسی: استماع در قرون وسطی

استماع در قرون وسطی   امیر پوریا نسب عبدالرضا تالانه به جای مقدمه پیش از نوزایی اروپا – پیش از آن که اروپا پلاس پاره‌های سده‌های میانی را از تن بدر کند، پیش از ورود کاغذ، اعداد عربی و مفهوم…