درباره حسابداری

فرآیند تصمیم‌گیری افراد با استفاده از اطلاعات حسابداری

فرآیند تصمیم‌گیری افراد با استفاده از اطلاعات حسابداری

  فرآیند تصمیم‌گیری افراد با استفاده از اطلاعات حسابداری[۱]     عبدالرضا تالانه حسین حمزه نخجوانی مقاله حاضر ترجمه فصل پنجم از کتاب تئوری حسابداری اثر پروفسور الدون اس. هندریکس صاحب‌نظر بلند آوازه حسابداری است، که در آن از برخی…

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت دوم)

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت دوم)

چهار هزار سال حسابداری[۱] (قسمت دوم) نوشته‌ی: هندریکسن و وان بردا ترجمه‌ی: عبدالرضا تالانه و امیر پوریا نسب   مروری بر زمینه‌های گسترش حسابداری در چنین دنیایی، حسابداری متولد شد. لیتلتون، این دنیا را محل تلاقی مجموعه‌ای از رویدادهای «تاریخی»…

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت اول)

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت اول)

چهار هزار سال حسابداری (قسمت اول) نوشته‌ی: هندریسکن و وان‌بردا[۲] ترجمه‌ی: امیر پوریانسب و عبدالرضا تالانه[۳] حسابداری زاده رنسانس ایتالیاست. همان نیروها که به تجدید حیات روح انسانی در ایتالیا راهبر شدند حسابداری را نیز آفریدند. حتی برخی برآند سرند…