ابزارهای مالی

ابزارهای مالی

ابزارهای مالی سهم سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد. هر سهم نشان دهنده یا نماینده کوچک‌ترین واحد مالکیت است. به عنوان مثال، اگر یک شرکت دو میلیون سهم منتشر کند و شخصی مالک دو…

نهادهای مالی

نهادهای مالی

نهادهای مالی موسسه‌های یا واسطه‌های مالی جریان وجوه را از بخش‌های دارای مازاد وجوه به بخش‌های دارای کسری هدایت کرده و در کسب سود با شرکت‌های دیگر تجاری مشارکت می‌نمایند. به عبارت دیگر، شرکت یا سازمان‌هایی هستند که دارایی‌های مالی…

بازارهای مالی

بازارهای مالی

بازارهای مالی نقش بازارهای مالی در فرآیند توسعه اقتصادی شامل، تجهیز پس‌انداز، تخصیص منابع، تسهیل مدیریت ریسک و ایجاد سهولت در امر معاملات، خدمات و قراردادها می‌باشد. به طور کلی، بازارهای مالی سه کارکرد اساسی دارند که شامل فراهم نمودن…

ساختارحقوقی و مالی شرکت‌های بورسی

ساختارحقوقی و مالی شرکت‌های بورسی

ساختارحقوقی و مالی شرکت‌های بورسی  شرکت سهامی شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. شرکت‌های سهامی به عام و خاص تقسیم می‌شوند. سهامداران در شرکت سهامی…

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوارق بهادار بورس اوراق بهادار، بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن اوراق بهادار پذیرفته شده از قبیل سهام شرکت‌ها و اوراق مشارکت، تحت قوانین و مقررات خاصی داد و ستد می‌شوند. مشخصه مهم بورس اواق بهادار،…

تاریخچه حسابرسی: استماع در قرون وسطی

تاریخچه حسابرسی: استماع در قرون وسطی

استماع در قرون وسطی   امیر پوریا نسب عبدالرضا تالانه به جای مقدمه پیش از نوزایی اروپا – پیش از آن که اروپا پلاس پاره‌های سده‌های میانی را از تن بدر کند، پیش از ورود کاغذ، اعداد عربی و مفهوم…

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت دوم)

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت دوم)

چهار هزار سال حسابداری[۱] (قسمت دوم) نوشته‌ی: هندریکسن و وان بردا ترجمه‌ی: عبدالرضا تالانه و امیر پوریا نسب   مروری بر زمینه‌های گسترش حسابداری در چنین دنیایی، حسابداری متولد شد. لیتلتون، این دنیا را محل تلاقی مجموعه‌ای از رویدادهای «تاریخی»…

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت اول)

تاریخچه حسابداری: چهار هزار سال حسابداری (قسمت اول)

چهار هزار سال حسابداری (قسمت اول) نوشته‌ی: هندریسکن و وان‌بردا[۲] ترجمه‌ی: امیر پوریانسب و عبدالرضا تالانه[۳] حسابداری زاده رنسانس ایتالیاست. همان نیروها که به تجدید حیات روح انسانی در ایتالیا راهبر شدند حسابداری را نیز آفریدند. حتی برخی برآند سرند…